Search Results
DDx Strength: Weak
Cheek, Rash or multiple lesions

Edit Findings

Melasma

MelasmaMelasma

Milia

MiliaMilia

Rosacea

RosaceaRosacea

Actinic keratosis

Actinic keratosisActinic keratosis

Acne excoriée

Acne excoriée

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Polymorphous light eruption

Polymorphous light eruptionPolymorphous light eruption

Measles

MeaslesMeasles

Vancomycin infusion reaction

Vancomycin infusion reaction

Dermatosis papulosa nigra

Dermatosis papulosa nigraDermatosis papulosa nigra

Keratosis pilaris

Keratosis pilarisKeratosis pilaris

Perioral dermatitis

Perioral dermatitisPerioral dermatitis

Pityriasis alba

Pityriasis albaPityriasis alba

Sebaceous hyperplasia

Sebaceous hyperplasiaSebaceous hyperplasia

Allergic contact dermatitis

Allergic contact dermatitisAllergic contact dermatitis

Arthropod bite or sting

Arthropod bite or stingArthropod bite or sting

Atopic dermatitis

Atopic dermatitisAtopic dermatitis

Cellulitis

CellulitisCellulitis

Ephelides

EphelidesEphelides

Flat wart

Flat wartFlat wart

Furunculosis

FurunculosisFurunculosis

Gladiatorum herpes simplex virus

Gladiatorum herpes simplex virusGladiatorum herpes simplex virus

Irritant contact dermatitis

Irritant contact dermatitisIrritant contact dermatitis

Minocycline drug-induced pigmentation

Minocycline drug-induced pigmentationMinocycline drug-induced pigmentation

Nonbullous impetigo

Nonbullous impetigoNonbullous impetigo

Orofacial herpes simplex virus

Orofacial herpes simplex virusOrofacial herpes simplex virus

Seborrheic dermatitis

Seborrheic dermatitisSeborrheic dermatitis

Seborrheic keratosis

Seborrheic keratosisSeborrheic keratosis

Solar lentigo

Solar lentigoSolar lentigo

Telangiectasia

TelangiectasiaTelangiectasia

Vitiligo

VitiligoVitiligo

Amiodarone drug-induced pigmentation

Amiodarone drug-induced pigmentationAmiodarone drug-induced pigmentation

Drug-induced photosensitive reaction

Drug-induced photosensitive reactionDrug-induced photosensitive reaction

Favre-Racouchot syndrome

Favre-Racouchot syndromeFavre-Racouchot syndrome

Pseudofolliculitis barbae

Pseudofolliculitis barbaePseudofolliculitis barbae

Syringoma

SyringomaSyringoma

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Discoid lupus erythematosus

Discoid lupus erythematosusDiscoid lupus erythematosus

Drug-induced phototoxic reaction

Drug-induced phototoxic reactionDrug-induced phototoxic reaction

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Erysipelas

ErysipelasErysipelas

Phytophotodermatitis

PhytophotodermatitisPhytophotodermatitis

Sarcoidosis

SarcoidosisSarcoidosis

Systemic lupus erythematosus

Systemic lupus erythematosusSystemic lupus erythematosus

Tinea faciei

Tinea facieiTinea faciei

Trichostasis spinulosa

Trichostasis spinulosa

Cocaine levamisole toxicity

Cocaine levamisole toxicityCocaine levamisole toxicity

Granuloma faciale

Granuloma facialeGranuloma faciale

Actinomycosis

ActinomycosisActinomycosis

Dermatomyositis

DermatomyositisDermatomyositis

Drug-induced photoallergic reaction

Drug-induced photoallergic reactionDrug-induced photoallergic reaction

Jessner benign lymphocytic infiltrate

Jessner benign lymphocytic infiltrateJessner benign lymphocytic infiltrate

Lupus miliaris disseminatus faciei

Lupus miliaris disseminatus facieiLupus miliaris disseminatus faciei

Nevus of Ota

Nevus of OtaNevus of Ota

Porphyria cutanea tarda

Porphyria cutanea tardaPorphyria cutanea tarda

Pseudolymphoma

PseudolymphomaPseudolymphoma

Tuberous sclerosis

Tuberous sclerosisTuberous sclerosis

Lichen planus pigmentosus

Lichen planus pigmentosus

Mpox

MpoxMpox

Atrophia maculosa varioliformis cutis

Atrophia maculosa varioliformis cutis