Search Results
DDx Strength: Weak
Labia minora/vestibule, Rash or multiple lesions

Edit Findings

Genital herpes simplex virus

Genital herpes simplex virusGenital herpes simplex virus

Genital wart

Genital wartGenital wart

Chancroid

ChancroidChancroid

Fordyce spots

Fordyce spotsFordyce spots

Vestibular papillomatosis

Vestibular papillomatosisVestibular papillomatosis

Allergic contact dermatitis

Allergic contact dermatitisAllergic contact dermatitis

Aphthous stomatitis

Aphthous stomatitisAphthous stomatitis

Inverse psoriasis

Inverse psoriasisInverse psoriasis

Irritant contact dermatitis

Irritant contact dermatitisIrritant contact dermatitis

Lichen simplex chronicus

Lichen simplex chronicusLichen simplex chronicus

Milia

MiliaMilia

Psoriasis

PsoriasisPsoriasis

Sebaceous hyperplasia

Sebaceous hyperplasiaSebaceous hyperplasia

Seborrheic keratosis

Seborrheic keratosisSeborrheic keratosis

Vitiligo

VitiligoVitiligo

Vulvar intraepithelial neoplasia

Vulvar intraepithelial neoplasia

Vulvovaginal candidiasis

Vulvovaginal candidiasisVulvovaginal candidiasis

Lichen planus

Lichen planusLichen planus

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Angiokeratoma

Angiokeratoma

Anogenital abrasion

Anogenital abrasion

Anogenital scar

Anogenital scar

Fixed drug eruption

Fixed drug eruptionFixed drug eruption

Lichen sclerosus

Lichen sclerosusLichen sclerosus

Majocchi granuloma

Majocchi granulomaMajocchi granuloma

Physical urticaria

Physical urticaria

Segmental vitiligo

Segmental vitiligoSegmental vitiligo

Skin bacterial abscess

Skin bacterial abscessSkin bacterial abscess

Diabetic vulvitis

Diabetic vulvitis

Genital hemangioma

Genital hemangioma

Granuloma inguinale

Granuloma inguinaleGranuloma inguinale

Vulvar melanosis and lentiginosis

Vulvar melanosis and lentiginosis

Adult sexual abuse

Adult sexual abuse

Bowenoid papulosis

Bowenoid papulosisBowenoid papulosis

Bullous pemphigoid

Bullous pemphigoidBullous pemphigoid

Darier disease

Darier diseaseDarier disease

Desquamative inflammatory vaginitis

Desquamative inflammatory vaginitis

Mucous membrane pemphigoid

Mucous membrane pemphigoidMucous membrane pemphigoid

Pemphigus vulgaris

Pemphigus vulgarisPemphigus vulgaris

Schistosomiasis

SchistosomiasisSchistosomiasis

Secondary syphilis

Secondary syphilisSecondary syphilis

Vulvar sebaceous adenitis

Vulvar sebaceous adenitis

Anti-p200 pemphigoid

Anti-p200 pemphigoid

Behçet syndrome

Behçet syndromeBehçet syndrome

Cutaneous amebiasis

Cutaneous amebiasisCutaneous amebiasis

Endemic syphilis

Endemic syphilisEndemic syphilis

Fournier gangrene

Fournier gangreneFournier gangrene

Granuloma gluteale adultorum

Granuloma gluteale adultorum

Papular acantholytic dermatosis

Papular acantholytic dermatosis

Cellulitis

CellulitisCellulitis

Common wart

Common wartCommon wart

Furunculosis

FurunculosisFurunculosis

Noninfectious vulvovaginitis

Noninfectious vulvovaginitis

Postinflammatory hyperpigmentation

Postinflammatory hyperpigmentationPostinflammatory hyperpigmentation

Seborrheic dermatitis

Seborrheic dermatitisSeborrheic dermatitis

Extramammary Paget disease

Extramammary Paget diseaseExtramammary Paget disease

Fordyce angiokeratoma of vulva

Fordyce angiokeratoma of vulva

Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma venereumLymphogranuloma venereum

Pyostomatitis vegetans

Pyostomatitis vegetansPyostomatitis vegetans

Pseudoxanthoma elasticum

Pseudoxanthoma elasticumPseudoxanthoma elasticum