Search Results
DDx Strength: Weak
Primarily truncal distribution, Rash or multiple lesions

Edit Findings

Pityriasis rosea

Pityriasis roseaPityriasis rosea

Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Guttate psoriasis

Guttate psoriasisGuttate psoriasis

Viral exanthem

Viral exanthemViral exanthem

Miliaria crystallina

Miliaria crystallinaMiliaria crystallina

Miliaria rubra

Miliaria rubraMiliaria rubra

Progressive macular hypomelanosis

Progressive macular hypomelanosisProgressive macular hypomelanosis

Drug-induced flagellate pigmentation

Drug-induced flagellate pigmentationDrug-induced flagellate pigmentation

Miliaria pustulosa

Miliaria pustulosa

Cercarial dermatitis

Cercarial dermatitisCercarial dermatitis

Pseudomonas folliculitis

Pseudomonas folliculitisPseudomonas folliculitis

Darier disease

Darier diseaseDarier disease

Eruptive xanthoma

Eruptive xanthomaEruptive xanthoma

Fabry disease

Fabry diseaseFabry disease

Tinea versicolor

Tinea versicolorTinea versicolor

Cherry hemangioma

Cherry hemangiomaCherry hemangioma

Flat wart

Flat wartFlat wart

Pityriasis alba

Pityriasis albaPityriasis alba

Prurigo nodularis

Prurigo nodularisPrurigo nodularis

Seborrheic keratosis

Seborrheic keratosisSeborrheic keratosis

Tinea corporis

Tinea corporisTinea corporis

Pityrosporum folliculitis

Pityrosporum folliculitisPityrosporum folliculitis

Transient acantholytic dermatosis

Transient acantholytic dermatosisTransient acantholytic dermatosis

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Cholinergic urticaria

Cholinergic urticariaCholinergic urticaria

Lichenoid drug eruption

Lichenoid drug eruptionLichenoid drug eruption

Mycoplasma exanthem

Mycoplasma exanthemMycoplasma exanthem

Postinflammatory hypopigmentation

Postinflammatory hypopigmentationPostinflammatory hypopigmentation

Measles

MeaslesMeasles

Acute graft-versus-host disease

Acute graft-versus-host diseaseAcute graft-versus-host disease

Anetoderma

AnetodermaAnetoderma

Ashy dermatosis

Ashy dermatosisAshy dermatosis

Human immunodeficiency virus primary infection

Human immunodeficiency virus primary infectionHuman immunodeficiency virus primary infection

Mononucleosis

MononucleosisMononucleosis

Seabather's eruption

Seabather's eruptionSeabather's eruption

Serum sickness-like reaction

Serum sickness-like reactionSerum sickness-like reaction

Small plaque parapsoriasis

Small plaque parapsoriasisSmall plaque parapsoriasis

Telangiectasia macularis eruptiva perstans

Telangiectasia macularis eruptiva perstansTelangiectasia macularis eruptiva perstans

West Nile virus

West Nile virusWest Nile virus

Adiposis dolorosa

Adiposis dolorosaAdiposis dolorosa

Adult onset Still disease

Adult onset Still diseaseAdult onset Still disease

African trypanosomiasis

African trypanosomiasis

Atrophoderma

AtrophodermaAtrophoderma

Brucellosis

BrucellosisBrucellosis

Chikungunya

Chikungunya

Cutaneous leiomyoma

Cutaneous leiomyomaCutaneous leiomyoma

Cysticercosis

CysticercosisCysticercosis

Disseminated candidiasis

Disseminated candidiasisDisseminated candidiasis

Disseminated Fusarium infection

Disseminated Fusarium infectionDisseminated Fusarium infection

Ehrlichiosis

EhrlichiosisEhrlichiosis

Erythrodermic psoriasis

Erythrodermic psoriasisErythrodermic psoriasis

Immunosuppression-associated eosinophilic folliculitis

Immunosuppression-associated eosinophilic folliculitisImmunosuppression-associated eosinophilic folliculitis

Interstitial granulomatous drug reaction

Interstitial granulomatous drug reactionInterstitial granulomatous drug reaction

Jessner benign lymphocytic infiltrate

Jessner benign lymphocytic infiltrateJessner benign lymphocytic infiltrate

Linear IgA bullous dermatosis

Linear IgA bullous dermatosisLinear IgA bullous dermatosis

Lymphomatoid papulosis

Lymphomatoid papulosisLymphomatoid papulosis

Neutrophilic eccrine hidradenitis

Neutrophilic eccrine hidradenitisNeutrophilic eccrine hidradenitis

Papular mucinosis

Papular mucinosisPapular mucinosis

Pemphigus vulgaris

Pemphigus vulgarisPemphigus vulgaris

Pityriasis rubra pilaris

Pityriasis rubra pilarisPityriasis rubra pilaris